ربات تلگرام گپ و گفت

گپ و گفت خدماتی متفاوت برای آنهایی که میخواهند متفاوت باشند.

مبتدی

رایگاان

همیشه

پیام روزانه محدود

مسدود کردن

بازدید روزانه محدود

پشتیبانی

یک ماهه

۱۴۰۰۰

۹۰۰

یک ماهه

پیام روزانه بینهایت

دوستان صمیمی

مسدود کردن

بازدید روزانه بینهایت

پشتیبانی

سه ماهه

۲۹۰۰۰

۰۰

۳ ماه

پیام روزانه بینهایت

دوستان صمیمی

مسدود کردن

بازدید روزانه بینهایت

پشتیبانی